Tổng quan về Giải Pháp Để Thành Công

Du nhập vào Việt Nam từ 1996, BHNT đã có sự đóng góp to lớn cho nền kinh tế nước nhà và cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, hiện trạng BHNT Việt Nam đang có nhiều “lỗ hổng”: Tư vấn không định hình được sự nghiệp và sứ mệnh cao cả của nghề BHNT, không thể độc lập tư vấn phải dựa vào hội thảo khách hàng và Quản lý, họ đóng vai trò như người dẫn mối, người liên lạc viên; các cấp quản lý của BHNT thăng cấp quá dễ dàng hay được tuyển dụng từ các ngành khác mà chưa có kinh nghiệm BHNT dẫn đến hệ quả họ không biết tuyển dụng, tư vấn, hỗ trợ và giám sát đội ngũ. Chính vì lẽ đó, Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực BHNT – Trần Sỹ Khuê đã sáng lập ra Khóa học “BẢO HIỂM TOÀN NĂNG” nhằm lấp đầy những “lỗ hổng” trong ngành BHNT.

Mục tiêu khóa học

Khóa học là buổi chia sẻ về sứ mệnh cao cả của BHNT, giúp các học viên định vị được nghề nghiệp; chia sẻ những kinh nghiệm trong tư vấn, quản lý BHNT của Chuyên gia Trần Sỹ Khuê; đưa ra những giải pháp để thành công trong ngành TVBH trên cả 02 vị trí: Tư vấn và Quản lý.

Quyền lợi học viên

– Có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu với Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực BHNT – Trần Sỹ Khuê.

– Được tham gia các buổi hội thảo về chuyên đề nâng cao của chuyên gia Trần Sỹ Khuê

– Được tư vấn, hỗ trợ lâu dài từ chuyên gia Trần Sỹ Khuê bất kỳ khi nào gặp khó khăn.