Talk Show: "BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ CUỘC SỐNG"

Chỉ một chữ "TÂM"

"CHO ĐI LÀ NHẬN LẠI" _Trần Sỹ Khuê

Thời gian vừa qua, Chuyên gia Trần Sỹ Khuê đã có buổi chia sẻ với các khán giả về vai trò của Bảo hiểm nhân thọ và cuộc sống cũng như những cống hiến của ông cho ngành BHNT Việt Nam.