Nội dung khóa Lãnh Đạo Toàn Năng

LÃNH ĐẠO = THU HÚT - GIỮ - PHÁT TRIỂN

1. Ngày 1:

  • Kỹ năng lãnh đạo giúp bạn tạo lập một doanh nghiệp mà ai cũng muốn đến.
  • Kỹ năng thu hút nhân tài (thích ai tuyển được người đó, mà nói rõ là làm TVBH)

2. Ngày 2:

  • Kỹ năng đào tạo và khởi động nhanh (Đào tạo cái gì? như thế nào? và làm thế nào để 100% tư vấn mới hoạt động?)
  • Định hướng và tạo động lực (Giúp TV luôn luôn phải chạy theo Quản lý và Quản lý thoát khỏi vai trò làm Osin)