Chìa khóa thành công trong lĩnh vực BHNT

Vào Việt Nam từ năm 1996, BHNT đã có những lợi ích, đóng góp to lớn cho nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, trong BHNT còn có những "lỗ hổng" rất lớn, tiêu biểu là 02 hỗ hổng sau: Đối với tư vấn: hầu hết các TV không định hình được rõ nghề nghiệp, không thể tư vấn độc lập chủ yếu dựa vào quản lý và hội thảo khách hàng. Họ đóng vai trò người dẫn mối, liên lạc viên. Vì thế, tỷ lệ số người gắn bó với nghề sau 01 năm dưới 10%. Đối với Quản lý: Cơ hội thăng tiến hiện tại quá dễ dàng, thậm chí người Quản lý được tuyển từ ngoài ngành chưa có kinh nghiệm dẫn đến hệ quả người quản lý không biến tuyển dụng (bán nghề), tư vấn, hỗ trợ, định hướng và giám sát đội ngũ. Vì thế, tôi Trần Sỹ Khuê - chuyên gia với 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BHNT mong muốn giúp đỡ các bạn lấp đầy những kĩ năng các bạn còn thiếu.