Bảo Hiểm Toàn Năng - Lớp K9 - Hà Nội

Lớp học chuyên sâu K9 - Bảo Hiểm Toàn Năng đã tốt nghiệp xuất sắc vào ngày 15/08/2018 - 16/08/2018 và ngày 18/08/2018 - 19/08/2019 vừa qua.

Với 2 khóa Tư Vấn Toàn Năng và Lãnh đạo toàn năng, lớp K9 sẽ là những nhà quản lý và tư vấn đúng nghĩa của Bảo Hiểm Nhân Thọ.

Cùng nhìn lại những hình ảnh đáng quý trong những ngày học của K9.

Lớp học

Lễ tốt nghiệp