gioithieudiengia

Giới thiệu diễn giả Trần Sỹ Khuê

Thông tin về diễn giả Trần Sỹ Khuê


chiakhoathanhcong

Chìa khóa thành công trong lĩnh vực BHNT

Vào Việt Nam từ năm 1996, BHNT đã có những lợi ích, đóng góp to lớn cho nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, trong BHNT còn có những "lỗ hổng" rất lớn, tiêu biểu là 02 hỗ hổng về tư vấn và quản lý.