tuvantoannang

Tổng quan về khóa Tư Vấn Toàn Năng

TƯ VẤN TOÀN NĂNG là Khóa đào tạo và huấn luyện chuyên sâu 02 ngày, nằm trong chương trình “BẢO HIỂM TOÀN NĂNG” của chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực BHNT – Trần Sỹ Khuê


Nội dung khóa Tư Vấn Toàn Năng

Trong khóa học, bạn sẽ được học các kỹ năng tư vấn đỉnh cao và các nguyên tắc trong tư vấn